Úkoncena
Klinické vyšetrenie 15€
Klinické vyšetrenie – malý cicavec7€
Kontrola7,5€
Strihanie pazúrikov3€
Odstránenie kliešťa2€
Ošetrenie análnych žliaz – vytlačenie5€
Čipovanie10€
Registrácia čipu10€
Preregistrácia čipu5€
Vydanie pasu20€
Koprologické vyšetrenie10€
Cytologické vyšetrenie8€
Vyšetrenie moču ( Phan, špec. Hmotnosť, mikroskopia – na tív asediment)12€
Pohotovosť do 22:00h30€
Pohotovosť po 22:00h40€
Pohotovosť – víkend, sviatok 40€
Odber krvi 5€
Stomatologické ošetrenie od 90€
Rehabilitácia 15-35€
Hospitalizácia 24 hod.20€
Intravenózna kanylácia3,5€
Aplikácia lieku injekčná3€
Hematologické vyšetrenieod15€
Biochemické vyšetrenie10-70€
Eutanázia – pes/mačka35-55€
Eutanázia – malý cicavec/ vták15-20€
RTG  vyšetrenie od 20€
Sonografické vyšetrenieod 20€
Kastrácia pes – samecod 110€
Kastrácia pes – samicaod 130€
Kastrácia – mačka80€
Kastrácia – kocúr45€
Vakcinácia Biocan R16,8€
Vakcinácia Biocan Novel DHPPi/L4R27,5€
Vakcinácia Biocan Novel DHPPi/L420,5€
Vakcinácia Biocan Novel DHPPi18€
Vakcinácia Biocan Novel Pi/L418,8€
Vakcinácia Biocan Puppy18,8€
Vakcinácia Biocan Novel Respi24,5€
Vakcinácia Biocan M20,3€
Vakcinácia Biocan B31,5€
Vakcinácia Nobivac Myxo – RHD plus16€
Vakcinácia Pestorin mormyx 6,5€