PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ:

 • komplexné klinické vyšetrenie pacienta
 • vakcinačné programy , antiparazitárne programy, odčervenie strihanie pazúrikov, čistenie uší,
 • čipovanie, vystavenie pasov a petpasov ( EU ),
 • vydávanie veterinárnych osvedčení a potvrdení o zdravotnom stave.


ODBORNÉ PORADENSTVO:

 • nutričné poradenstvo- vypracovanie stravovacieho plánu na mieru,
 • etopatie, socializácia, poradenstvo vo výcviku a výchove.


DIAGNOSTIKA:

 • USG vyšetrenie,
 • cytologické vyšetrenie,
 • koprologické vyšetrenie,
 • mikroskopické vyšetrenie,
 • screeningové testy infekčných chorôb,
 • biochemické a hematologické vyšetrenie krvi,
 • sprostredkovanie histologických vyšetrení.

STOMATOLÓGIA

 • odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom,
 • extrakcia mliečných a trvalých zubov,
 • poradenstvo, prevencia.

KARDIOLÓGIA:

 • diagnostika a terapia srdcových ochorení a ochorení obehového systému.

NEUROLÓGIA:

 • neurologické vyšetrenie, diagnostika a terapia ochorení nervového aparátu

DERMATOLÓGIA:

 • diagnostika a terapia kožných ochorení

CHIRURGIA:

 • preventívna chirurgia – sterilizácia, kastrácia,
 • kožná chirurgia,
 • abdominálna chirurgia,
 • onkologická chirurgia,
 • akútna a úrazová chirurgia.

EXOTICKÉ ZVIERATÁ, VTÁKY A HLODAVCE:

 • ochorenia plazov a obojživelníkov- prevencia, terapia a poradenstvo v chove,
 • preventívne úkony a terapia ochorení vtákov a hlodavcov.