Sme tím mladých veterinárnych lekárov, ktorých cieľom je zabezpečiť  Vaším miláčikom adekvátnu opateru. Kontinuálne sa vzdelávame v záujmových oblastiach a budeme sa snažiť neustále rozširovať zoznam poskytovaných služieb na našej veterinárnej ambulancii.

Komplikovanejšie prípady konzultujeme spoločne, prípadne s kolegami z iných praxí.
Prípady s ktorými nemáme dostatočné skúsenosti, alebo na ich diagnostiku a terapiu nemáme potrebné vybavenie referujeme na špecializované pracoviská so sľúbenou spoluprácou.

Ak máte z akýchkoľvek dôvodov problém priviesť svojho „miláčika“ k veterinárovi, prípadne Vaše zvieratko prejavuje známky enormného stresu pri návšteve veterinárnej ambulancie, základné služby preventívneho charakteru ako vakcinácia, odčervenie, strihanie pazúrikov a jednoduché diagnostické a terapeutické úkony Vám vieme poskytnúť aj v pohodlí Vášho domova po telefonickom dohovore.