Narodená: 1989

Štúdium: Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie v KE

Ukončenie štúdia:  5/2014

Pracovné skúsenosti:

 • Ronchem s.r.o. – veterinárny špecialista a poradca pre chovy hovädzieho dobytka
 • Veterinárna klinika ELPA – externý spolupracovník v oblasti fyzioterapie a rehabilitácií malých zvierat a nutričného poradenstva
 • Farmina – nutričný poradca

Odborné stáže:

 • Veterinárna ambulancia MVDr. Nicole Farkassovej (2010, 2011) – stáže zamerané najmä na prvý kontakt s klientom, pomocné práce v dennom režime veterinárnej ambulancie.
 • Veterinárna klinika Zoovet, Prievidza (2011-2014) – pomocné práce, manažment veterinárnej kliniky, prevencia vo veterinárnej medicíne, felínna medicína, fyzioterapia a rehabilitácie vo veterinárnej praxi.

Vzdelávacie kongresy:

 • Chirurgické dni – Smolenice 2013,
 • Felínna medicína – Senec 2013, 2015,
 • Nová Veterinária – Nitra 2013, 2014, 2015,
 • Ako naučiť, ako odnaučiť – špeciálne techniky vo výcviku zvierat – 2014,
 • Obchodné stratégie a menežment – 2014, 2015,
 • Trénink je v hlavě – František Šusta – Brno 2016,
 • Vet Fair 2017 – Fyzioterapia a rehabilitácia v praxi malých zvierat – Hradec Králové 2017,
 • Praktické lekcie – František Šusta – Bratislava 2017.

Niečo o mne:

 • Mojimi záujmovými oblasťami v praxi veterinárneho lekára sú rehabilitácie zvierat, nutričné a etologické poradenstvo.
 • Vo svojom voľnom čase sa venujem rodine, ako ľudskej tak zvieracej. Naše psy sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Aktívne sa venujem tréningu pozitívnou motiváciou, v tejto oblasti sa vzdelávam a zúčastňujem kongresov s medzinárodne uznávanými trénermi zvierat. Výsledky v tejto oblasti sa dostavili v podobe športových úspechov s kríženkou Doris – pre zdravotné problémy sme ale športovú „kariéru“ predčasne ukončili.
 • Mojím cieľom je popri vykonávaní veterinárnej činnosti aktívne sa venovať „osvete“ medzi chovateľmi „štvornožcov“, a týmto spôsobom obojstranne zvýšiť spokojnosť v spolužití nás ľudí s našimi štvornohými miláčikmi.