Dnes sme boli upozornený, že naše pečiatky sa falšujú a používajú vo vakcinačných preukazoch.

U šteniatka havanského psíka, ktorý u nás nikdy nebol klinicky vyšetrený a ani vakcinovaný, bola v preukaze pri slove “modrá nálepka biocan” umiestnená sfalšovaná pečiatka jedného z našich doktorov.

Prosíme kontrolujte svoje vakcinačné preukazy, naše pečiatky sú čierne, obsahujú titul a meno veterinárneho lekára a najmä číslo z evidencie Komory veterinárnych lekárov.

Všetkých našich pacientov máme evidovaných v databáze a vieme dohľadať všetky informácie o pôvode vakcíny. Vždy používame originál nálepky z daného setu vakcín.

Ďakujeme za dôveru.

tím GAJA vet.